X
بی خبر نمونی

بی خبر نمونی

آموزشگاه کامپیوتر

آموزشگاه طراحی سایت

باغ عروسی

تشریفات عروسی

خرید هاست و دامنه ارزان


کارشناس دیجیتال مارکتینگ (خانم)

مسلط به ورد پرس و ووکامرس

توانا در تولید محتوا برای سایت و شبکه های اجتماعی

مسلط به سئوی سایت و درج منظم محتوا و مدیریت شبکه های اجتماعی


با حقوق و مزایای عالی


متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به شماره واتساپ اعلام شده ارسال نمایند.


09125483995تعداد بازدید : 1
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 25 دی 1399 توسط mohandes

آموزشگاه کامپیوتر

آموزشگاه طراحی سایت

باغ عروسی

تشریفات عروسی

راهنمای خرید هاست و دامنه


کارمند فروش تلفنی (خانم)

آشنا به crm و فروش مویرگی


ویزیتور حضوری

آشنا به پخش مواد غذایی ترجیحآ با موتور


متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره اعلام شده در آگهی تماس حاصل نمایند.


88702185


تعداد بازدید : 3
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 21 دی 1399 توسط mohandes

آموزشگاه کامپیوتر

آموزشگاه طراحی سایت

باغ عروسی

تشریفات عروسی

راهنمای خرید هاست و دامنهنقشه کش معماری (آقا)

زمینه کاری آشپزخانه

حقوق پیشنهادی


متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به شماره واتساپ اعلام شده ارسال نمایند.


09381345280 (whatsapp)

09125182044


تعداد بازدید : 2
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 16 دی 1399 توسط mohandes

آموزشگاه کامپیوتر

آموزشگاه طراحی سایت

باغ عروسی

تشریفات عروسی

راهنمای خرید هاست و دامنه


کارشناس ارشد دیجیتال مارکتینگ

مسلط به بازاریايى فضاى مجازى مخصوصا اينستاگرام

آشنايى كامل با ويديوماركتينگ و اينفلوئنسر ماركتينگ

طراحى كمپين هاى ويژه فضای مجازى

آشنايى با رفتار مصرف كننده در خصوص محصولات FMCG

تسلط به نرم افزارهاى آفيس، اكسل، ورد و…

داراى مدرک دانشگاهى يا غير دانشگاهى مرتبط با ماركتينگ و يا ديجيتال ماركتينگ


ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 8 تا 18 و پنجشنبه ها 8 تا 13


متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه های ارتباطی اعلام شده در آگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند.


09369155492


تعداد بازدید : 4
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 11 دی 1399 توسط mohandes

آموزشگاه کامپیوتر

آموزشگاه طراحی سایت

باغ عروسی

تشریفات عروسی

راهنمای خرید هاست و دامنه


آﺧﺮﯾﻦ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﮐﯿﻮ


1. ﻫﺮﮔﺰ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻧﮑﺸﻴﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻲ ﮐﺸﻴﺪ ،ﻧﻴﻤﻪ ﺁﺧﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪﻧﮑﺸﻴﺪ .


2. ﺩﺭ ﺣﻤﺎﻡ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺯﻳﺮ ﺩﻭﺵ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ ﻧﻔﺲ ﻧﮑﺸﻴﺪ . ﮐﻠﺮ ﻳﮏ ﻗﺎﺗﻞ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺍﺳﺖ .


3. ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﺎﺭﮊ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺷﺎﺭﮊﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻲ ﻭﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺮﻕ ﻭﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ . ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﺎﺷﺪ .


4. ﭼﺎﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﺻﻼ ﻧﻨﻮﺷﻴﺪ.


5. ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻮﻟﺮ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺧﻮﺩ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺣﺪﺍﻗﻞ 5 ﺩﻗﻴﻘﻪ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻨﻬﺎ ﮐﻮﻟﺮ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.6. ﻏﺬﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﮑﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﻳﮑﺮﻭﻓﺮ ﮔﺮﻡ ﻧﮑﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﻭﺭ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ .


7. ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻏﺬﺍ ﺑﻴﻦ ﻫﺮﻟﻘﻤﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ 1 ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﻭ یک ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺁﻥ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻧﻨﻮﺷﻴﺪ .


8. ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺣﺮﮐﺖ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ، ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﻧﮑﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻫﻮﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺑﺎﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺠﺎﺭﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻧﮕﺮﺩﺩ .


9. ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺁﺭﺍﻳﺸﻲ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ 5 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺭﻭﻱ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﮕﺬﺍﺭﻳﺪ . ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻱ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻕ ﻭ ﺗﻨﻔﺲ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺩﺭﻣﻨﺰﻝ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺯﻟﺒﺎﺳﻬﺎﻱ ﮔﺸﺎﺩ ، ﺭﺍﺣﺖ ﻭ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .


10. ﻣﻮﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﮑﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﺷﺎﻧﻪ ﻧﮑﻨﻴﺪ . ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻭﺭﻭﺩ ﺷﻮﺭﻩ ﺳﺮ )ﺣﺘﻲ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻧﺎﻣﺮﺋﻲ ( ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻭ ﻣﺠﺮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻴﺪ .


11. ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﻭﻳﺪﻥ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺳﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻳﺪ . ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻭ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻥ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺳﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻳﺪ .


12. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ، ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ . ﺑﺪﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱ، ﺟﺬﺏ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﻓﻊ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﺷﺘﻬﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺑﺨﻮﺭﻳﺪ .13. ﺍﮔﺮ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ، ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯﻱ 8 ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻴﺪ . ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ 5 ﺍﻟﻲ 6 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .


14. ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺸﺖ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﮐﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ ﺿﺮﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺧﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻋﮑﺴﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ .


15. ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺗﺤﺮﮎ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺻﺒﺢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ . ﺳﻌﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ 3 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﯾﺎ ﻋﺼﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ .


16. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﻣﻀﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺁﻧﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ .


تعداد بازدید : 4
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 7 دی 1399 توسط mohandes

آموزشگاه کامپیوتر

آموزشگاه طراحی سایت

باغ عروسی

تشریفات عروسی

راهنمای خرید هاست و دامنهمدیر بازرگانی حرفه ای

مسلط به تمام امور واردات و صادرات از مرحله آغاز تا ورود به انبار در ایران

با حداقل 15 سال سابقه قابل اثبات

آشنایی کامل با تمامی مقررات واردات، ثبت سفارش، امور بانکی و حمل


متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به شماره واتساپ اعلام شده ارسال نمایند.

09129797536


تعداد بازدید : 5
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 2 دی 1399 توسط mohandes

آموزشگاه کامپیوتر

آموزشگاه طراحی سایت

باغ عروسی

تشریفات عروسی

راهنمای خرید هاست و دامنهچطورے زخم هاے پوستے را ترمیم ڪنیم؟


ڪلم قرمز بخورید


گلوتامین موجود در ڪلم قرمز موجب غیر فعالسازے میڪروب هاے زخم هاے پوستے می‌شود.


گلوتامین در سویا، اسفناج و جعفرے فراوان است.


تعداد بازدید : 4
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 27 آذر 1399 توسط mohandes

آموزشگاه کامپیوتر

آموزشگاه طراحی سایت

باغ عروسی

تشریفات عروسی

راهنمای خرید هاست و دامنهقزل آلا کبابی


مواد لازم برای 6 نفر :

1.5 کیلو ماهی قزل آلا تمیز شده

آبلیمو 5 قاشق غذا خوری(اگر دوست داشتین بیشتر)

زعفران نصف قاشق چای خوری

سیر 6 حبه

روغن به میزان لازم (برای خشک نشدن ماهی در فر)

**ادویه ها:

پودر سیر 3 قاشق چای خوری

پودر پیاز 3 قاشق چای خوری

زردچوبه 1 قاشق چای خوری

زنجبیل 3 قاشق چای خوری

نمک و فلفل به میزان لازمتعداد بازدید : 6
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 23 آذر 1399 توسط mohandes

آموزشگاه کامپیوتر

آموزشگاه طراحی سایت

باغ عروسی

تشریفات عروسی

راهنمای خرید هاست و دامنه


جدیدترین علامت ابتلا به کرونا که پیش از سایر علائم خود را نشان می‌دهد !


▫️تحقیقات جدید در اسپانیا نشان می‌دهد، بیش از ۷۰٪ از مبتلایان به کرونا علامت خشکی بینی را از خود بروز داده‌اند. نکته قابل تامل در این زمینه این است که پژوهشگران مشاهده کردند، خشکی بینی پیش از سایر علائم در افراد آلوده مشاهده می‌شود و در واقع نخستین علامت ابتلا به کووید ۱۹ در بیماران، خشکی بینی بوده است


▫️تحقیقات دانشمندان دانشگاه بارسلون نشان داد، به طور میانگین علامت خشکی بینی برای مدت ۱۲ روز در بیماران کرونایی دیده می‌شود. همچنین غالبا مشکلات مرتبط با بینی با علائم از دست دادن حس بویایی به صورت همزمان اتفاق می‌افتد


تعداد بازدید : 127
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 17 آذر 1399 توسط mohandes

آموزشگاه کامپیوتر

آموزشگاه طراحی سایت

باغ عروسی

تشریفات عروسی

راهنمای خرید هاست و دامنهیه شربت خونگی عالی و خوشمزه 😋😍. الاهی دلتون اناری خوش رنگ و خوشمزه و آبدار باشه🙏.


آب انار ۶ لیوان

شکر ۲ لیوان

آب لیمو ۱ ق غ


حدودا ۴ کیلو انار داشتم . دون کردم و آبش رو گرفتم . از آب میوه گیری، مخلوط کن ، غذاساز می تونید استفاده کنید . از صافی رد کردم . کف هاش رو گرفتم .

برای آب انار شیرین تقریبا برای هر سه لیوان آب انار به یک لیوان شکر نیاز داریم . البته میزان شکر به دلخواه شماست . به جای شکر هم از عسل می تونید استفاده کنید .

آب انار رو همراه شکر روی حرارت قرار دادم آب لیموی تازه رو گرفتم و اضافه کردم . مرتب با فاصله زمانی چند دقیقه هم زدم . حدودا شربت باید نصف میزان بشه . زمان هم حدودا یک تا دو ساعت می بره تا شربت قوام بیاد .

بعد از حرارت برداشتم و گداشتم خنک بشه و داخل ظرف شیشه ای ریختم . داخل یخجال حدودا ۸ ماه این شربت عالی می مونه .

تقریبا بین ۷۰۰ گرم تا یک کیلو میزان شربت میشهتعداد بازدید : 126
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 12 آذر 1399 توسط mohandes
صفحات وبلاگ
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : Tem98.Ir| قدرت گرفته از بلاگ یو
آگهی رايگان‎ ترجمه تخصصي دانلود مقاله شارژ همراه اول‎ طلاق توافقی‎ ویرایش مقاله هزینه ویرایش مقاله انگلیسی موضوع پایان نامه مدیریت موضوع رساله دکتری مدیریت پروپوزال پایان نامه مدیریت پایان نامه مدیریت پایان نامه DBA سایت تبلیغاتی درج آگهی رایگان ثبت تبلیغ رایگان Political analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله ترجمه مقاله پزشکی شهر سوال پاسخ به سوالات مذهبی ترجمه فوری مقاله ترجمه کتاب ترجمه مقاله ترجمه مقاله ISI‎ شماره داروخانه های تهران‎